Disclaimer

 

Deze website is een product van Haasjes Autoservice Haasjes Autoservice zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. Haasjes Autoservice kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Haasjes Autoservice worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Haasjes Autoservice. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Haasjes Autoservice heeft geen zeggenschap over deze websites. Haasjes Autoservice is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Haasjes Autoservice aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Haasjes Autoservice op welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing.

Autoservice Haasjes geeft advies en raad
plus onderhoud van bumper tot bumper.